Welkom

Kom binnen op de website van Lily Huinink. Ik noem mijn website de "Waterjuffer" omdat ik zorg lever vanuit mijn woonplaats dichtbij het Lauwersmeer en de Groningse- en Friese waddenkust tot in de verre omgeving.

Sinds 1975 werk ik in de verplegende en verzorgende sector, met een onderbreking van enkele jaren omdat ik graag zelf onze kinderen wilde opvoeden. Beroepservaring heb ik opgedaan in een algemeen ziekenhuis in Haarlem, in een verpleegkliniek in Maastricht en in een algemeen ziekenhuis in Enschede.

Daarna, vanaf 2001, heb ik als wijkziekenverzorgende gewerkt in de teams van thuiszorg 'Het Friese Land' op zowel Schiermonnikoog als in en rond Dokkum.

In 2006 ben ik begonnen als zelfstandig zorgverlener. Als een groot voordeel hiervan ervaar ik het werken onder minder tijdsdruk, waardoor het mogelijk is gebleken om met aandacht meer en betere zorg te leveren. Ik kan in alle rust, met de zorgvrager zelf of met zijn of haar naasten, overleggen wat de zorgvraag inhoudt en hoe en wanneer we welke actie gaan ondernemen.