Diensten

Verzorging
Zorgmomenten
Vierentwintig uurs zorg

Verpleging

handelingen zoals: wondzorg;
het toedienen van medicijnen op de voorgeschreven wijze;
de zorg voor diverse stoma's;
het inbrengen, verwisselen en verzorgen van de tracheacanule;
het inbrengen van een voedingssonde;
het geven van sondevoeding en de zorg die daarbij hoort;
het inbrengen van blaaskatheters en de zorg daarvoor;
blaas spoelen;
decubitus preventie en de zorg voor decubitus;
terminale en palliatieve zorg.

• Persoonlijke verzorging voor mensen die chronisch ziek zijn; bijvoorbeeld voor mensen die lijden aan de ziekte van Parkinson, multiple sclerose, A.L.S., kanker e.a.
• Klaarmaken om de dag te beginnen door hulp bij het douchen, wassen en aankleden. 's Avonds hulp bieden bij het naar bed gaan.
• Bij mensen met dementie is het mogelijk om tijdens enkele dagdelen per week de partner te ontlasten, rust te brengen in de thuissituatie en om samen te proberen een oplossing te zoeken voor eenzaamheid en isolatie.

Er zijn in onderlinge afpsraak kortere of langere zorgmomenten mogelijk

Samen met zelfstandig werkende collega's is het mogelijk om een team te vormen en deze zorg te leveren.