Contact

Heeft u meer informatie nodig of wilt u van mijn zorg gebruik maken, dan kunt u op verschillende manieren contact met mij opnemen.

Naam:
Adres:
Postcode/plaats:
Telefoon:
E-mail:
Kamer van Koophandel:
Bank:


Aangesloten bij:Verzekerd bij:
Lily Huinink-Hagen
Mounehiem 7
9134 PG Lioessens
06-12607929
info@zorgbureaudewaterjuffer.nl
01145246
NL45 ASNB 0932 9308 32 ten name van Zorgbureau de Waterjuffer

De beroepsgroep Verpleging & Verzorging

Voor acceptatie en vergoeding van A.W.B.Z.- zorg heb ik een contract met het zorgkantoor van Friesland en met het
zorgkantoor van Groningen.

SOLO Partners (belangen behartiging voor z.z.p-ers in de thuiszorg)
S.A.S assurantien te Goes


Naam:
   
E-mail:
   
Bericht: