Advies

Het onderhouden van contacten met andere disciplines zoals huisarts, maatschappelijk werk e.a.

Indien nodig doorverwijzen naar een andere vorm van zorgverlening of het betrekken van andere zorgverleners in het proces. Bijvoorbeeld fysiotherapie of ergotherapie.

Zorg voor het verkrijgen van de juiste hulpmiddelen.

Verwijzen naar deskundigen voor het aanvragen en beheren van uw persoonsgebonden budget.